hlavní obrázek
turnaj

Welcome organisation

Dear guests,

 

Once again we succeeded to interest many teams from 5 countries to take part in this international tournament.

This time with the theme "tolerance through community". Sporting together, taking on the sporting challenge together. Team athletes need each other to make their football passion a reality. All this of course in a sporty and tolerant way. We make it a great event!
Also important is that the essence and purpose of this tournament has not changed in all those years: "Bring the youth of 10 to 17 years closer together nationally and internationally through football sport". This year 88 teams from 5 countries have registered for this youth meeting.
A tournament of this size is not possible without sponsors. This year they have also given us confidence as an organization, our heartfelt thanks for this.
Volunteers and sympathizers also take a prominent position. Without the commitment of these enthusiasts and the many hours they provide during the preparation of and during the tournament, this event could not take place at all. Thanks for that!
Furthermore, we can state that the government, in particular the City of Maastricht and various organizations, support us, materially and financially, to make this international youth football tournament possible.

 

We wish all participants, referees, volunteers and supporters a sporting and successful Maastricht Trophy 2019.

 

Organizing committee Maastricht Trophy

 

Beste gasten,

Ook dit keer is het gelukt om vele teams uit 5 landen te interesseren om deel te nemen aan dit internationale toernooi.

Ditmaal onder het thema “verdraagzaamheid door gezamenlijkheid”. Samen sporten, met elkaar de sportieve uitdaging aangaan. Teamsporters hebben elkaar nodig om hun passie voetbal waar te kunnen maken. Dit alles uiteraard in een sportieve en verdraagzame manier.  We maken er een mooi evenement van !

Wat ook belangrijk is dat de essentie en de doelstelling van dit toernooi in al die jaren niet is veranderd: “Breng de jeugd van 10 tot 17 jaar nationaal en internationaal dichter bij elkaar door de voetbalsport”. Dit jaar hebben zich 88 teams uit 5 landen ingeschreven voor dit jeugdtreffen.

Zonder sponsors is een toernooi van deze omvang niet mogelijk. Ook dit jaar hebben ze ons als organisatie het vertrouwen gegeven, onze hartelijke dank hiervoor.

Een bijzondere plaats nemen ook de vrijwilligers en sympathisanten in. Zonder de inzet van deze enthousiastelingen en de vele uren die zij tijdens de voorbereiding van en tijdens het toernooi leveren, zou dit evenement überhaupt niet kunnen plaatsvinden. Dank daarvoor!

Verder mogen we vaststellen dat de overheid m.n. de Gemeente Maastricht en diverse organisaties ons steunen, materieel en financieel, om dit internationale jeugdvoetbal-toernooi mogelijk te maken.

 

Wij wensen alle deelnemers, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters een sportief en succesvol Maastricht Trophy 2019 toe.

 

Organisatie comité Maastricht Trophy


turnaj podporován